חלוקת רכוש

אנחנו, במשרד עורכי  דין טלנקר מרדניאנץ, עוסקים ומתמחים בתחום דיני המשפחה, כאשר בין יתר ההתמחויות המקצועיות שלנו תוכלו למצוא התמחות בדיני חוק יחסי ממון וחוק הירושה.

כפועל יוצא מכך, אנו מאפשרים לכל אחד ואחת מלקוחותינו לבחון ולקבל הגנה על מלוא הזכויות העומדות לרשותם בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש במקריי פירוד, גירושין ו/או פטירת בן/בת הזוג.

מספר מילים על חוק יחסי ממון בין בני זוג:

חוק יחסי ממון בין בני זוג מתקיים במדינת ישראל מאז שנת 1973 והוא למעשה חל על כל הזוגות הנשואים שמועד נישואיהם הינו מאז -1/1/1974 ואילך.

על פי חוק זה נקבע, כי במקרי פירוד וגירושין ו/או במקרה פטירה של אחד מבני הזוג, חלוקת הרכוש בין בני הזוג תעשה באופן שווה במסגרת "איזון משאבים". חלוקת הרכוש על פי החוק מתייחסת לכלל הנכסים המוחשיים והרוחניים (קניין רוחני) המחוזקים על ידי בני הזוג במשותף או בנפרד, לרבות, דירות, רכבים, כספי חשבונות עו"ש, כספי חסכונות ופנסיה, זכויות סוציאליות, נכסי קריירה, זכויות יוצרים וכדומה.

בני זוג אשר אינם מעוניינים להסדיר את רכושם המשותף באמצעות סעיפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, רשאים לעשות כן באמצעות עריכת הסכם ממון שסעיפיו השונים הם אלו, אשר יסדירו את נושא אופן חלוקת הרכוש ביניהם במקרים של פירוד, גירושין או פטירה של אחד מבני הזוג.

את הסכמי הממון רשאים לערוך כלל הזוגות בישראל, לרבות, זוגות נשואים על פי ההלכה היהודית, זוגות הנשואים זה לזאת במסגרת נישואים אזרחיים, זוגות ידועים בציבור, זוגות חד מיניים המקיימים חיים משותפים וזוגות נוספים המקיימים ביניהם כל תצורה כזו או אחרת של חיים משותפים. המטרה העיקרית של הסכם הממון הינה להימנע מהתדיינות משפטית עתידית במקרי של פירוד וגירושין בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש, כאשר הסכם הממון הנערך בקרב בני זוג ידועים בציבור מהווה למעשה הסכם חוזי אשר יכול להעניק להם זכויות מגוונות המשתוות לזכויות המוענקות לכל זוג נשוי במדינת ישראל, כגון:זכויות סוציאליות, זכויות מוניציפליות, זכויות בעניין קצבת שאירים ועוד.

אחת מההתמחויות המקצועיות שלנו – ניסוח ועריכת הסכמי ממון לבני זוג נשואים, בני זוג ידועים בציבור ובני זוג המקיימים כל תצורת חיים משותפת כזאת או אחרת. כמו כן, הידע המשפטי העומד לרשותנו בתחום דיני המשפחה מאפשר לנו לייצג את לקוחותינו בנושא חלוקת הרכוש גם במסגרת הליך גירושין בו הם מעורבים.