הסדרת מעמד במשרד הפנים

אחד מעיסוקינו והתמחותנו במשרד הינו מתן שירותים משפטיים במגוון רחב של נושאים הקשורים לתחומי העיסוק השונים של משרד הפנים שבין יתר סמכויותיו תוכלו למצוא: מתן תושבות ואזרחות ישראלית, מתן אשרות עבודה, הנפקת דרכונים, הנפקת תעודות זהות ועוד.

בין יתר הנושאים המשפטיים בהם אנו עוסקים בתחומי האזרחות, מעמד אישי ואשרות לקוחותינו זכאים גם לפריבילגיות כגון:

  •         הסדרת מעמדו האישי-אזרחי של בן/בת זוג זר/ה.
  •         טיפול משפטי במעוכבי או מסורבי כניסה לישראל.
  •         הסדרת מעמד אישי לעולים יהודים המבקשים אזרחות ישראלית.
  •         טיפול משפטי לצרכי הסדרת אשרות עבודה בישראל.
  •         ייצוג משפטי להסדרת מעמדם של זוגות חד מיניים, זוגות ידועים בציבור וזוגות המקיימים תצורות חיים משותפות מכל סוג שאינו במסגרת נישואין.
  •         עריכת הסכמי הורות משותפת.

 

כל זה ועוד מגוון רחב של שירותים משפטיים הקשורים לדיני ההגירה והסדרת מעמד אזרחי חוקי בישראל.