ייפוי כוח מתמשך

כל מה שצריך וחשוב לדעת על ייפוי כוח מתמשך

 

מהו "ייפוי כוח מתמשך" ומהי מטרתו? מתי ייפוי הכוח נכנס לתוקפו וכיצד ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך? על כל ועוד בכתבה שלפניכם.

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מגיל 18 ואילך) בישראל, למנות לעצמו מיופה כוח, העתיד להיות רשאי לבצע עבורו פעולות ו/או לקבל בעבורו החלטות בעניינים מסוימים המוגדרים מראש באמצעות המסמך.

באמצעות מסמך "ייפוי כוח מתמשך", יכול האדם הממנה (מייפה הכוח) להגדיר מראש את ההנחיות לפיהן האדם הממונה (מיופה הכוח) יידרש לפעול, לרבות, הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח. כמו כן, ייפוי הכוח יכול לכלול בתוכו מספר רחב או מצומצם של נושאים בהם מיופה הכוח יהא רשאי לפעול ו/או להחליט לגביהם, לרבות, ענייני רכוש ועניינים רפואיים. בנוסף, מייפה הכוח רשאי למנות מספר מיופי כוח שלכל אחד/אחת מהם יוענקו סמכויות ותחומי אחריות בהתאם לרצונותיו של האדם הממנה.

 

מטרתו של ייפוי כוח מתמשך

מטרתו של ייפוי כוח מתמשך היא לעגן באמצעי משפטי על ההחלטות/פעולות להן ידרש מיופה הכוח בזמן אמת וזאת במקרים בהם מייפה הכוח לא יוכל לעשותן מסיבה כלשהיא הקשורה לאופן תפקודו הפיזי ו/או השכלי. הזכאות לעריכת "ייפוי כוח מתמשך", עומדת בפני כל אדם המעוניין לעשות כן וזאת בתנאי שהוא מבין היטב את משמעות ההסכם, מטרותיו ותוצאותיו. במקרים בהם מדובר באדם עם מוגבלות פיזית ו/או שכלית, הליך עריכת ייפוי כוח מתמשך מותנה בכך שהאדם הממנה מסוגל להבין את משמעות ההסכם בהינתן ע"פ התאמות הנדרשות למצבו השכלי/גופני.

חשוב לדעת: בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תשכ"ב 1962), עריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך, חייבת להיעשות על ידי עורך דין מוסמך אשר עבר הכשרה מיוחדת לצורך העניין.

 

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח ומהן סמכויותיו?

זהותו של מיופה הכוח נקבעת על ידי הממנה (מייפה הכוח) בלבד אך כדי למנוע ניגוד עניינים נקבע כי לא יכול להתמנות כמיופה הכוח אחד מאלה:

  •         עורך הדין ו/או בעל המקצוע שבפניו נערך ההסכם.
  •         אדם המספק לממנה מגורים תמורת תשלום, למעט מקרים בהם מדובר בקרוב משפחתו של הממנה.
  •         אדם המקבל תשלום תמורת שירותים מסוימים לממנה כגון: שירותי סיעודי/רפואי/סוציאלי/שיקום. יחד עם זאת, הממונה רשאי לקבל תשלום בגין היותו מיופה כוח.
  •         אדם המשמש כמיופה כוח של יותר משלושה אנשים שונים למעט מקרים בהם מדובר בקרוב משפחתו של הממונה.

 

סמכויותיו של מיופה הכוח ניתנות לו בהתאם לסעיפים העוסקים בכך בהסכם "ייפוי כוח מתמשך", כאשר הממנה רשאי להגביל את סמכויותיו של הממונה לנושאים מסוימים כגון: ניהול ענייני רכוש, ניהול צרכים אישיים (מגורים, צרכיי יומיום, צרכים חברתיים וכו') וניהול נושאים הקשורים לבריאותו של הממונה (עניינים רפואיים). יחד עם זאת, החוק מפקיע מהממונה סמכויות כגון: עריכת צוואה, המרת דת, השתתפות בבחירות ומתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ.

כמו כן, החוק מחייב את הממונה בקבלת אישור מבית המשפט לצרכי ביצוע פעולות מסוימות במסגרת תפקידו כמיופה כוח, כגון: השלמת עסקאות מקרקעין (למעט עסקאות השכרת נכסים לתקופה של עד 5 שנים) ,מתן תרומות, מתנות והלוואות בסכום כולל העולה על 100,000 ₪. חשוב לציין, כי מתן תרומה, הלוואה ו/או מתנה בסכומים של עד 100 אלף שקלים הינה פעולה החייבת להופיע בהסכם ייפוי כוח מתמשך על מנת שמיופה הכוח יוכל לבצעה.

 

סוגי ייפוי כוח מתמשך

קיימים שני סוגי הסכם עיקריים של ייפוי כוח מתמשך, האחד, הסכם ייפוי כוח מתמשך בו ניתנות לממונה סמכויות בכל הנושאים הרלוונטיים לממנה (ניהול ענייני רכוש, ניהול צרכים אישיים וניהול עניינים רפואיים), והשני, הסכם ייפוי כוח מתמשך רפואי במסגרתו ניתנות לממונה סמכויות לצרכי ניהול ענייני הרפואיים-בריאותיים של הממנה בלבד. בשני המקרים, ההסכם חייב להיערך על גבי טופס הסכם ייעודי ובליווי עורך דין המחזיק בהכשרה מיוחדת לצורך העניין, אותה הוא רכש אצל האפוטרופוס הכללי. בעריכת הסכמי ייפוי כוח מתמשך רפואי ניתן לערוך את ההסכם גם בפני איש מקצוע מהתחום הטיפולי, לרבות, רופא, עובד סוציאלי, אח מוסמך או פסיכולוג.

לאחר עריכת ההסכם, הממנה נדרש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי וזאת לצרכי אישור ההסכם וקבלת תקפות משפטית להסכם.

 

משרד עורכי דין טלנקר מרדניאנץ מתמחה בעריכת ייפוי כוח מתמשך

אנו עוסקים ומתמחים בליווי הליכי עריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך, כאשר בין יתר השירותים המשפטיים המוצעים על ידינו בתחום זה תוכלו למצוא:

  •         שירותי ייעוץ והכוונה משפטית בכל הנוגע לעריכת ייפוי כוח מתמשך.
  •         הצגת חלופות משפטיות קיימות.
  •         ניסוח ייפוי כוח מתמשך בכל אותם נושאים רלוונטיים למממנה (מייפה הכוח), לרבות, ענייני רכוש ועניינים רפואיים.
  •         הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי לצרכי קבלת אישור על ההסכם.
  •         שירותי סיוע והכוונה משפטית המיועדים גם למייפה הכוח וגם למיופה הכוח לאורך כל תקופת תוקפו של ההסכם.