ירושה

אנחנו במשרד עורך דין טלנקר מרדניאנץ, עוסקים ומתמחים בדיני ירושה וצוואה המוסדרים בישראל באמצעות חוק הירושה (תשכ"ה 1965). השירותים המשפטיים המוצעים על ידינו בתחום זה חולשים על כל ההיבטים הנלווים לתחום דיני הירושה, לרבות מקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה.

בין יתר השירותים המשפטיים המוצעים על ידינו בתחום דיני ירושה תוכלו למצוא:

  • ניסוח צוואות ועריכתן כדין
  • ליווי משפטי להגשת בקשות להנפקת צו ירושה (במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו כתב צוואה)
  • ליווי משפטי להגשת בקשות להנפקת צו קיום צוואה
  • ליווי משפטי להגשת התנגדויות לבקשת צו ירושה ו/או צו קיום צוואה
  • ייעוץ וייצוג משפטי לניהול ערכאות משפטיות שעניינן סכסוכי ירושות
  • עריכת הסכמי חלוקת עיזבון

חשוב לנו שתדעו:

חוק הירושה מגדיר שתי תצורות מרכזיות להעברת רכושו של המנוח לאחר פטירתו ליורשיו, האחד, ירושה על פי דין, והשנייה, ירושה על פי צוואה. ירושה על פי דין מרחשת בכל אותם מקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, כאשר רכושו ונכסיו מועברים ליורשים על פי דין אותם הגדיר החוק כבני משפחתו של המנוח, קרובי משפחתו ו/או המדינה. ירושה על פי צוואה מתקיימת בהתאם לצוואתו של המנוח וזאת במידה והיא נוסחה ונערכה בהתאם לכללים הקבועים בחוק.

צוואה נוטריונית במשרד עו"ד טלנקר מרדניאנץ

צוואה נוטריונית הינה צוואה הנערכת בפני 2 עדים שאף אחד מהם איננו נמנה ברשימת היורשים. צוואה זו מנוסחת על ידי עורך דין מטעמנו והיא מיועדת לכל אחד ואחת מביניכם המעוניין לערוך כתב צוואה המותאם לרצונו החופשי בכל הנוגע לזהות יורשיו בבוא העת. הצוואות הנוטריוניות הנערכות במשרדנו מנוסחות ונערכות בהתאם לתקנות והכללים המופיעים בחוק הירושה והם מבטיחים לכל אחד ואחת מכם שרצונכם החופשי יתקיים באופן מדויק ומלא ללא כל סוגיות משפטיות מורכבות העלולות להשפיע על זהות היורשים.